ผัดไทยจานละ 200 บาท ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังพบว่าราคาอาหารสนามบินยังแพง

และในวันที่ 29 ม.ค. ทางด้านผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่า ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบราคาอาหารภายในสนามบินดอนเมืองหลายจุด โดยยังได้พบว่าบางแห่งนั้นมีการขายอาหารแพง ไม่ว่าจะเป็น เมนูผัดไทยที่ยังขายในราคา 200 บาทต่อจาน ขณะที่ห้างสรรพสินค้านั้นขายเพียงแค่ 100 กว่าบาท โดยที่แพงกว่าสัญญาที่ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน หรือว่า ทอท. ได้มีการกำหนดให้ขายไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์

จึงจะขอให้ทาง ทอท.นั้นเร่งเข้ามาดูแลให้ทางผู้ค้าปฏิบัติตามสัญญา สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาหารแพงขณะนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ จึงทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมือเท่านั้นค่ะ ในวันที่ 31 มกราคมนี้ จะมีการหารือร่วมกันกับทางผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และ ทอท.เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาของอาหารแพงในสนามบิน

โดยจะกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาว โดยเฉพาะการกำหนดสัญญาในการทำสัมปทานการเช่าร้านค้ารอบใหม่ ที่จะเริ่มในปี 2563 เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย ทั้งยังมีการกำหนดราคาเช่า เงื่อนไขในการปล่อยเช่าต่อรวมถึงมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดสัญญาด้วยค่ะ